Українські реферати » Правознавство » Реферат Повітряний кодекс України (04.05.93)Розділ IX


Флеш игры онлайн

Розділ V

АВІАЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛ

Стаття 32. Склад авіаційного персоналу

Авіаційний персонал - це особовий склад авіаційного

підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, що

складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою.

До складу авіаційного персоналу входять:

1) члени екіпажу повітряного судна;

2) особи командно-керівного, командно-льотного,

інспекторського та інструкторського складу;

3) спеціалісти, які здійснюють регулювання використання

повітряного простору України і обслуговування повітряного руху на

території України;

4) спеціалісти, які здійснюють організацію і технічне

обслуговування повітряних суден, а також всі види забезпечення

польотів;

5) спеціалісти, які обслуговують повітряні перевезення;

6) спеціалісти, які здійснюють організацію і проведення

дослідно-конструкторських, експериментальних, науково-дослідних

робіт при льотних випробуваннях авіаційної техніки;

7) спеціалісти, які здійснюють нагляд і контроль за безпекою

польотів, а також ті, які проводять службове розслідування

авіаційних подій (державні інспектори з безпеки польотів);

8) спеціалісти, які здійснюють аналіз та контроль льотної

придатності повітряних суден при розробці, випробуванні,

сертифікації і серійному виробництві;

9) спеціалісти, які здійснюють забезпечення авіаційної

безпеки і безпеки авіації в цілому;

10) авіаційні експерти.

Згідно з рішенням державних органів з питань регулювання

діяльності авіації до складу авіаційного персоналу можуть бути

включені й інші спеціалісти.

Стаття 33. Сертифікація і допуск авіаційного персоналу до

авіаційної діяльності

Особа, яка належить до авіаційного персоналу, повинна бути

сертифікована на відповідність її діючим в Україні

кваліфікаційним вимогам за професійною ознакою.

Особа, яка належить до авіаційного персоналу, допускається до

самостійної професійної діяльності лише за умови, що у неї є

свідоцтво (сертифікат) на право здійснювати професійну діяльність,

яке підтверджує наявність у неї необхідних знань і навиків, а

також відповідність стану її здоров'я встановленим вимогам.

Правила і порядок сертифікації авіаційного персоналу

встановлюються відповідним органом державного регулювання

діяльності авіації.

Особа авіаційного персоналу цивільної авіації при здійсненні

професійної діяльності повинна мати при собі свідоцтво

(сертифікат).

Свідоцтво (сертифікат), видане іноземною державою, може бути

визнано дійсним для авіаційного персоналу України органом

державного регулювання діяльності авіації України.

Особи, які не належать до авіаційного персоналу, допускаються

до авіаційної діяльності у порядку, встановленому відповідним

органом державного регулювання діяльності авіації України.

Стаття 34. Підготовка, перепідготовка і підвищення

кваліфікації авіаційного персоналу

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації

авіаційного персоналу України з видачею відповідних свідоцтв може

здійснюватися в навчальних авіаційних закладах, центрах

перепідготовки і підвищення кваліфікації авіаційних спеціалістів

та в інших організаціях, у тому числі й іноземних, що мають

відповідний сертифікат, який визнається в Україні.